STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Skupina STREICHER

Velitelství

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň je součástí nadnárodního koncernu MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA se sídlem v Deggendorfu v Německu. Skupina STREICHER je známá vysokou kvalitou poskytování služeb a zaváděním moderních technologií do výroby. V současné době zaměstnává skupina STREICHER na celém světě více než 3.500 zaměstnanců, které se podílí na domácích a mezinárodních projektech v následujících odvětvích: výstavba plynovodu a zařízení, strojírenství, pozemní stavitelství a také zásobování staveb stavebním materiálem.
Úspěch firmy STREICHER spočívá v dlouholetých zkušenostech, kvalitě, kapitálovém vybavení a v neposlední řadě také v našich motivovaných zaměstnancích. Společnosti skupiny STREICHER realizují zakázky na vysoké technologické úrovni díky pravidelnému investování do vybavení a vysoké kvalifikaci svých zaměstnanců. Inovace a investice vedou k  rozšíření firemní činnosti a jsou zárukou dlouhodobé výkonnosti společnosti. Díky propojení činnosti více firem specializujících se na různá odvětví v rámci skupiny jsme schopni realizovat i ty nejsložitější projekty.