STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Návštěva vedení naší společnosti ve Spojeném ústavu jaderných výzkumu v Dubně 29. - 31.03.2016

U příležitosti 60. výročí založení ústavu Spojeného ústavu jaderného výzkumu v Dubně proběhly za účasti společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň České prezentační dny. Naše postery navštívil i Velvyslanec České republiky v Ruské federaci pan Ing. Vladimír Remek.

Spojený ústav jaderné fyzika (JINR) je mezinárodní mezivládní výzkumnou organizaci zřízenou prostřednictvím Úmluvy podepsanou 26. března 1956 jedenácti zakládajícími státy a registrovanou OSN 1. února 1957. Ústav se nachází v Dubně u Moskvy.