STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Mezinárodní vakuová konference IVC-21

1. - 5. 7. 2019 v Malmö, Švédsko

Účastnili jsme se odborné konference zaměřené na vývoj a aplikaci vakuových systémů na světové úrovni.

Letošní ročník se konal ve Švédském Malmö a jeho bohatý program byl zaměřen na materiálové vědy, nanotechnologie, biotechnologie.

Konference je místem, kde pokročilé technologie a výzkum materiálů řeší výzvy jak v oblasti základního výzkumu, tak v průmyslových aplikacích.

IVC-21, Malmö, Švédsko