STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Školní Streicherovské dílničky

Učit se pro život, ne pro školu

Společnost STREICHER dlouhodobě usiluje o propojení technického vzdělávání a  školního systému. Pro uskutečnění této vize STREICHER pořádá soubor aktivit, které podporují technické vzdělávání. Mezi ně patří, například, takzvané „Školní Streicherovské dílničky“, kde děti ze Základní školy Štěnovice mají možnost zdokonalovat své dosavadní znalosti a schopnosti pod vedením zkušeného mistra odborného výcviku z firmy STREICHER.
Cílem projektů je vychovat dostatek technicky orientovaných odborníků, kteří by měli zájem o budování profesní kariéry v přírodovědných, technických a environmentálních oborech.