STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Studenti zWeidenu na exkurzi ve firmě STREICHER

Studenti ze školy Europa-Berufsschule Weiden, kteří se věnují překladatelství do češtiny, se na 14 dní v rámci Mezinárodní letní jazykové školy pořádané Ústavem jazykové přípravy při ZČU zúčastnili krátkého zahraničního pobytu v Plzni.

10 zájemců navštívilo naši firmu, kde měli možnost prohlédnout si výrobní prostory a seznámit se se širokou škálou našich výrobků pro různá průmyslová odvětví.

Věříme, že získané znalosti pomohou studentům při práci na odborných překladech.

Studenti zWeidenu na exkurzi ve firmě STREICHER