STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Pevnostní analýza technologických zařízení

Díky unikátnímu propojení konstrukce, pevnostních výpočtů a výroby dokáže firma STREICHER nabídnout výrobky ve špičkové kvalitě a v krátkém čase. Spoluprací s firmou STREICHER získáte silného partnera pro garanci kvality a konkurenceschopnosti vašich výrobků. Opíráme se o dlouholeté zkušenosti s návrhem a výrobou v oboru vakuových a tlakových zařízení.

Pevnostní analýzy řešeny metodikami na základě norem:

 • Návrh na základě vzorců (DBF Design By Formula)
 • Návrh na základě analýzy (DBA Design By Analysis)
  - Metoda kategorizace napětí
  - Přímý způsob s uvažováním meze kluzu materiálu
 • Únavová analýza
 • Stacionární teplotní analýza
 • CFD simulace tekutin pro poznání procesu uvnitř komory
 • Hodnocení stability konstrukcí proti zborcení podtlakem
 • Modální analýza na určení vlastních frekvencí konstrukce

Kvalita garantovaná návrhem v souladu s předpisy:

 • PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
 • EN 13445 Netopené tlakové nádoby
 • EN 13480  Kovová průmyslová potrubí
 • AD 2000 - Merkblatt
 • ASME Section VIII Boiler & Pressure Vessel Code
 • EN 1991 Zatížení konstrukcí
 • EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí
 • EN 1998 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení