Vývoj a konstrukce

Na základě představy a funkčních požadavků na danou aplikaci, je vytvořena kompletní konstrukce zařízení tak, aby plnilo všechny funkce na něj kladené zákazníkem. Vakuová nebo tlaková komora bude navržena v souladu se specifikací danou zákazníkem přímo na míru. Návrh bude proveden v souladu s platnými normami a předpisy.
Základní tvar konstrukce může být hodnocen strukturální analýzou pro optimalizaci tvaru a ověření požadovaného chování sestavy. Jsme schopni zahrnout mechanické síly, zrychlení, teplotní zatížení a proudění tekutin pro zajištění požadovaných vlastností návrhu.

Konstrukce založená na dané koncepci

Na základě funkční koncepce je vytvořena kompletní konstrukce, jejíž vlastnosti mohou být ověřeny strukturální analýzou. Kompletní konstrukce může také zahrnovat konstrukci pantů i řízení funkce dveří s pomocí pohonů či zámků.

Vytvoření výrobních výkresů

Při dodání kompletního modelu je vytvořena podrobná výrobní dokumentace určená do výroby a montáže. Jsou vypracovány všechny kusovníky a případně i montážní návody.