Referenční projekty

Magnetronové skříně pro "Large Synoptic Reconnaissance Telescope (LSST)"

Magnetronové skříně pro "Large Synoptic Reconnaissance Telescope (LSST)"

Firma Streicher dodala magnetronové skříně pro speciální povlakovací komoru. Povlakovací komora je součástí systému pokovování rozprašováním, který se používá pro speciálně navržené sklo.
Tato skla umožňují vytvořit mimořádně velké zorné pole a  prozkoumat celou oblohu za pouhé tři dny.
Teleskop je rozmístěn na hoře Cerro-Pachen v severní částí Čile a má za cíl objasnit otázky týkající se struktury a vývoje vesmíru.

Projekt HELCZA

Projekt HELCZA

Společnost STREICHER se podílela na výrobě zařízení pro testování  komponentů termojaderného fúzního reaktoru ITER. Společně s českými firmami NUVIA a DEL byl tento projekt představen na 29. ročníku mezinárodního symposia SOFT 2016 v Praze.

Projekt DUBNA

Projekt DUBNA

STREICHER je dodavatelem vakuových komor a komponent pro SÚJV (Spojený ústav jaderných výzkumu), mezinárodní organizaci zabývající se experimentálním a teoretickým výzkumem v oboru jaderné a částicové fyziky. Tento výzkumný ústav má sídlo v Dubně u Moskvy v Ruské federaci.

Systém distribuce laserových svazků pro Laserové centrum HiLASE

Systém distribuce laserových

Společnost STREICHER realizovala detailní konstrukci, pevnostní analýzu, zkoušky a instalaci distribučního systému v Laserovém centru Hilase v Dolních Břežanech. Jedná se o technické zařízení umožňující distribuci laserových svazků po budově HiLASE. Toto zařízení by mělo umožnit spojení laserovým svazkem míst, kde laserový svazek vzniká a experimentálních pracovišť, kde je laserový svazek využíván. Předmětem realizace byla dodávka různých vakuových komor pro optomechanická zrcadla, filtry a vakuové potrubí s rozměry DN160 a DN200 mm. včetně montované podpůrné konstrukce.
Provozní vakuum: 10-2 mbar
Parametry čistoty: všechny systémy distribuce laserových svazků jsou instalovány v čistých prostorech ISO7 v souladu s EN ISO 14644-1

Projekt ELI Beamlines: Kompresor L1

Kompresor L1

STREICHER se podílí na dodávkách jednotlivých vakuových komor a komponent pro mezinárodní laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech – dodávky vakuových komor optomechaniky rozvodu laserového paprsku, dodávky vakuových komor kompresoru.

Projekt ELI Beamlines: Vakuové komory pro řetězec L2 Amos

Vakuové komory pro řetězec L2 Amos

Dodávka zahrnovala výrobu vakuových komor sloužících v roli distribučních uzlů pro řetězec L2 Amos. Tento řetězec byl navržen pro generování ultra-krátkých impulsů.  Provozní vakuum: 10-9 mbar.

Projekt ELI Beamlines: Kompresor L3

Kompresor L3

STREICHER se podílela na výrobě velké zakázkové komory pro největší kompresor laserového svazku, jakož to vakuové komory „beam injector“ sloužící k zpracování laserového svazku pro petawattový  laserový systém L3 s největším průměrným výkonem na světě v rámci projektu ELI Beamlines. Firma STREICHER realizovala detailní konstrukcí, pevnostní analýzu, řadu zkoušek a instalaci.
Vnější rozměry kompresoru: přibližně 5.1 (délka) x 2.6 (šířka) x 2.7 (výška) m
Provozní vakuum: 10-7 mbar
Parametry čistoty: je připravena a udržována na standardní úrovni čistoty povrchu kompatibilní s náročnými požadavky na výkon pro minimální uvolňování částic a těkavých látek.
Video

Projekt ELI Beamlines: Kompresor L4

Kompresor L4

Naše portfolio zahrnuje komoru kompresoru, která je součástí řetězce L4 Aton. Tento řetězec je určen ke generování extrémně vysokého a dosud nevídaného špičkového výkonu 10 PW (petawattů). Kompresor váží 65 tun a jeho vnější rozměry jsou 4 m na výšku a 18 m na délku. Naše firma realizovala detailní konstrukci, pevnostní analýzu, řadu zkoušek a dodání.

Komora pro provádění izolačních zkoušek a měření částečných výbojů

Komora pro provádění izolačních zkoušek a měření částečných výbojů

Firma Streicher dodala komoru na testování elektronických zařízení ve stlačeném vysušeném vzduchu.
Komora funguje v poloautomatickém režimu, který zohledňuje snadnost a rychlost práce obsluhy.
Zařízení pro snížení hluku na pracovišti obsahuje i tlumič odfuku stlačeného vzduchu.
Dodaná komora nahrazuje předchozí zařízení, které test provádělo v plynu SF6, což je skleníkový plyn od roku 2014 regulovaný Evropskou unií.
Zařízení ukazuje možnosti společnosti Streicher dodávat komplexní a funkční projekty na klíč.

Hydraulický lis 420T

Společnost STREICHER dodala hydraulický lis se spodním pohonem a lisovací síle 420 tun. Lis se provozuje v rámci sériové linky s nepřetržitým provozem. Konstrukce stroje zahrnovala mimo jiné optimalizaci servisních úkonů a únavovou analýzu podle normy EN 1993-1-9.