Produkty pro chemický, energetický a farmaceutický průmysl

Referenční projekty

Projekt HELCZA

Projekt HELCZA

Společnost STREICHER se podílela na výrobě zařízení pro testování  komponentů termojaderného fúzního reaktoru ITER. Společně s českými firmami NUVIA a DEL byl tento projekt představen na 29. ročníku mezinárodního symposia SOFT 2016 v Praze.

Projekt ELI Beamlines

Projekt ELI Beamlines

STREICHER se podílí na dodávkách jednotlivých vakuových komor a komponent pro mezinárodní laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech – dodávky vakuových komor optomechaniky rozvodu laserového paprsku, dodávky vakuových komor kompresoru.

Projekt DUBNA

Projekt DUBNA

STREICHER je dodavatelem vakuových komor a komponent pro SÚJV (Spojený ústav jaderných výzkumu), mezinárodní organizaci zabývající se experimentálním a teoretickým výzkumem v oboru jaderné a částicové fyziky. Tento výzkumný ústav má sídlo v Dubně u Moskvy v Ruské federaci.

Systém distribuce laserových svazků pro Laserové centrum HiLASE

Systém distribuce laserových

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň realizovala detailní konstrukci, pevnostní analýzu, zkoušky a instalaci distribučního systému v Laserovém centru Hilase v Dolních Břežanech. Jedná se o technické zařízení umožňující distribuci laserových svazků po budově HiLASE. Toto zařízení by mělo umožnit spojení laserovým svazkem míst, kde laserový svazek vzniká a experimentálních pracovišť, kde je laserový svazek využíván. Předmětem realizace byla dodávka různých vakuových komor pro optomechanická zrcadla, filtry a vakuové potrubí s rozměry DN160 a DN200 mm. včetně montované podpůrné konstrukce.
Provozní vakuum: 10-2 mbar
Parametry čistoty: všechny systémy distribuce laserových svazků jsou instalovány v čistých prostorech ISO7 v souladu s EN ISO 14644-1

Velká vakuová komora pro největší vakuový kompresor v České republice

Vakuová Komora

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň se podílela na výrobě velké zakázkové komory pro největší kompresor laserového svazku, jakož to vakuové komory „beam injector“ sloužící k zpracování laserového svazku pro petawattový  laserový systém L3 s největším průměrným výkonem na světě v rámci projektu ELI Beamlines. Firma STREICHER realizovala detailní konstrukcí, pevnostní analýzu, řadu zkoušek a instalaci.
Vnější rozměry kompresoru: přibližně 5.1 (délka) x 2.6 (šířka) x 2.7 (výška) m
Provozní vakuum: 10-7 mbar
Parametry čistoty: je připravena a udržována na standardní úrovni čistoty povrchu kompatibilní s náročnými požadavky na výkon pro minimální uvolňování částic a těkavých látek.
Video