Bezpečnost CE certifikace

Bezpečnost a CE certifikace

V rámci realizace komplexních projektů na klíč vlastní naše společnost zkušenosti ohledně problematiky bezpečnosti a CE certifikace. Jsme připraveni poskytnout konzultaci zabezpečení stroje s ohledem na platné předpisy pro daný typ stroje či zařízení. V případě potřeby poskytujeme CE prohlášení o shodě na stroje a zařízení.

Zajišťujeme následující služby:

 • Analýza a posouzení rizik
 • Měření hluku při provozu zařízení
 • Posouzení elektromagnetické kompatibility
 • Vydání CE prohlášení o shodě
   

Zajišťujeme CE prohlášení o shodě v souladu se směrnicemi a normami:

 • Směrnice 2006/42/ES, o strojních zařízení
 • Směrnice 2014/35/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
 • Směrnice 2014/30/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
 • Norma EN ISO 12 100, Bezpečnost strojních zařízení
 • Norma EN 60204-1, Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů
 • Norma EN 55011, Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření
 • Norma EN 13445, Netopené tlakové nádoby
 • Předpis AD 2000 Merkblatt, Netopené tlakové nádoby
 • Norma EN 13480, Kovová průmyslová potrubí