Simulace čerpání a vakuové výpočty

Simulace čerpání a vakuové výpočty

Pro vakuové simulace využíváme prověřený software založený na rovnicích vakuového proudění, který je používán napříč jak vědeckými laboratořemi, tak průmyslovými společnostmi. Simulace čerpání vakuových sestav nám mimo jiné umožňuje přesně dimenzovat čerpací systém. Jsme tak schopni v návrhu balancovat mezi hloubkou vakua, časem čerpání, rozměry a výkonem vakuových vývěv. Reálný vakuový systém je velice citlivý na celou řadu faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují výkon vakuového systému. V rámci výpočtu je sestaven model, který obsahuje vakuovou komoru, připojovací potrubí daného průměru délky i tvaru, zatížení odplyňováním z povrchu, permeaci skrz těsnění nebo jiné elementy a výkon vakuové vývěvy včetně její čerpací charakteristiky. Simulace ověřujeme v reálných podmínkách tak, abychom si ověřovali výpočtové modely a mohli nadále zpřesňovat jejich výsledky.

Hlavní možnosti a výstupy simulace čerpání:

  • Vytváření modelů vakuového systému
  • Simulace čerpání a dimenzování vakuového systému
  • Vykreslování grafů zobrazujících závislosti hloubky vakua na čase a čerpacím výkonu
  • Tvorba studií, které umožňují rychlou parametrickou úpravu výpočtových modelů pro nalezení optimálního řešení
  • Digitalizace čerpací charakteristiky vakuových vývěv pro jejich přesnější simulaci a řízení