Referenční projekty

Vakuový systém distribuce laseru pro Laserové centrum HiLASE v Praze ​

Společnost STREICHER realizovala podrobný návrh, analýzu FEM, testování a instalaci systému distribuce laserového paprsku pro Laserové centrum HiLASE v Dolních Břežanech.​

Tento technický systém umožňuje distribuci různých laserových paprsků po celé budově HiLASE. Systém umožňuje propojení laserových paprsků mezi různými místy, kde se laserové paprsky generují, a experimentální stanicí, kde se laserové paprsky používají.​

Zakázka zahrnovala dodávku různých vakuových komor pro optomechanická zrcadla, filtrů, vakuového potrubí o rozměrech DN 160 a DN 200 a mechanického podpůrného systému. Celý systém laserových paprsků je instalován v čistých prostorách ISO7 podle normy EN ISO 14644-1.​

Projekt v kostce:​

  • Distribuce laserového paprsku​
  • Dodávka včetně vakuového čerpání a komunikace systému s řízením laseru​
  • Vakuové potrubí a vlnovce v celkové délce 50 metrů​
  • Celková délka kabelů řídicího systému: 1 100 m​
  • Celkový počet montovaných komponentů: 9 374​
  • Instalace kompletní sestavy v čistém prostoru přímo na místě​
  • Strukturální a harmonická simulace metodou konečných prvků a vyhodnocení​