Referenční projekty

Vakuový systém distribuce laseru pro Laserové centrum HiLASE

Společnost STREICHER realizovala detailní konstrukci, pevnostní analýzu, zkoušky a instalaci distribučního systému v Laserovém centru Hilase v Dolních Břežanech. Jedná se o technické zařízení umožňující distribuci laserových svazků nebo impulzů v laboratořích HiLASE. Toto zařízení by mělo umožnit spojení míst laserovým svazkem. Z místa, kde se tento laserový svazek generuje, až na experimentální pracoviště, kde je laserový svazek využíván. Předmětem realizace byla dodávka různých vakuových komor pro optomechanické manipulátory, filtry a vakuové potrubí s rozměry DN160 a DN200 mm včetně montované podpůrné konstrukce.

Provozní vakuum: 10-2 mbar
Parametry čistoty: všechny systémy distribuce laserových svazků jsou instalovány v čistých prostorech ISO 7 v souladu s EN ISO 14644-1