Referenční projekty

Komora pro provádění izolačních zkoušek a měření částečných výbojů

Firma Streicher dodala komoru na testování elektronických zařízení ve stlačeném vysušeném vzduchu.
Komora funguje v poloautomatickém režimu, který zohledňuje snadnost a rychlost práce obsluhy.
Zařízení pro snížení hluku na pracovišti obsahuje i tlumič odfuku stlačeného vzduchu.
Dodaná komora nahrazuje předchozí zařízení, které test provádělo v plynu SF6, což je skleníkový plyn od roku 2014 regulovaný Evropskou unií.
Zařízení ukazuje možnosti společnosti Streicher dodávat komplexní a funkční projekty na klíč.