Skupina STREICHER

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň je součástí nadnárodního koncernu MAX STREICHER GmbH & Co. KG a A se sídlem v Deggendorfu v Německu. Skupina STREICHER je známá vysokou kvalitou poskytování služeb a zaváděním moderních technologií do výroby. V současné době zaměstnává skupina STREICHER na celém světě okolo 4.000 zaměstnanců, kteří se podílí na domácích a mezinárodních projektech v různých odvětvích: strojírenský průmysl, výstavba plynovodu a plynových zařízení, elektroinženýrství, pozemní stavitelství, těžba a zpracování stavebních materiálů.

Úspěch firmy STREICHER spočívá v dlouholetých zkušenostech, kvalitě, kapitálovém vybavení a v neposlední řadě také v našich motivovaných zaměstnancích. Společnosti skupiny STREICHER realizují zakázky na vysoké technologické úrovni díky pravidelným investicím do vybavení a vysoké kvalifikace svých zaměstnanců. Inovace a investice vedou k  rozšíření firemních možností a jsou zárukou dlouhodobé výkonnosti společnosti. Díky propojení aktivit více firem v rámci skupiny STREICHER specializujících se na různá průmyslová odvětví jsme schopni realizovat i ty nejsložitější projekty.