Vakuové, tlakové a NDT zkoušky

Vakuové testy

Jako výrobce speciálních strojů a zařízení v oblastech s využitím vakuové techniky nabízíme službu hledání netěsností a jejich lokalizace ve vakuových systémech.
Naši pracovníci jsou certifikování dle EN ISO 9712 s oprávněním zkoušení netěsnosti Level II.
Zkoušky těsnosti jsou prováděné dle normy ČSN EN 1779 za použití nejmodernějších přístrojů od renomovaných výrobců v oblasti zkoušení těsnosti.

Dle zákazníkem stanovených kritérií se zvolí typ a patřičná citlivost zkoušky. V případě, že zákazník potřebuje zkonzultovat volbu metody, naši zkušení pracovníci vypracují postup a metodu zkoušky ve spolupráci se zákazníkem.

Protokoly o provedení vakuové zkoušky umíme vystavit v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.

Tlakové zkoušky
Kromě vakuových zkoušek provádíme tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN 690010. Především zkoušíme testovací objekty jako například: tlaková zařízení, nádoby, chladící okruhy, různé atypické výrobky.

Dle požadavku stanoveného zákazníkem provádíme následující typy tlakových zkoušek:

  • hydraulické (medium - kapalina);
  • pneumatické (medium vzduch nebo inertní plyn).

Výsledky testů se zapisují do protokolů o provedení tlakové zkoušky, které jsou následně poskytnuty zákazníkovi jako součást kompletní protokolové dokumentace.

Nedestruktivní testy (NDT)
Interně zajišťujeme komplexní služby v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálu ultrazvukem, elektromagnetickou a penetrační metodou, dále vizuální kontrolu přímou a vizuální kontrolu nepřímou – endoskopem, rentgenovou zkoušku a měření tloušťky stěny ultrazvukem. Naši pracovníci jsou certifikování dle EN ISO 9712 ve všech těchto metodách Level II. Tyto metody provádíme, dle požadavků zákazníka v souladu s platnými předpisy a směrnicemi jako např. AD Merkblatt, ASME Code, evropskými a ISO normami. Zajišťujeme vše od určení rozsahu NDT zkoušek přes samotné zkoušení a vyhodnocení až po dodání kompletní protokolové dokumentace.