Výroba tlakových nádob

Výroba tlakových nádob

Díky získaným zkušenostem napříč různými průmyslovými odvětvími náš tým provede Vás celým procesem od fáze projektové dokumentace až po montáž přímo na místě realizace.

Konkrétní provedení vždy podřizujeme požadavkům zákazníka tak, aby sestavované díly byly pro předpokládanou funkci vhodné a spolehlivé.

Nabízíme možnost realizace i těch technologicky nejnáročnějších projektů v oblasti tlakových technologií do kusové hmotnosti 64 tun.

 • Zajištění kvality tlakových nádob:
  Věnujeme mimořádnou péči kvalitě svarů. Kontrolu nerozebíratelných spojů, přispívajících k odolnosti proti tlaku, provádí kvalifikovaní pracovníci v souladu s příslušnými metodami (EN, ČSN, DIN) pomocí nedestruktivních zkoušek.
 • Identifikace materiálů při výrobě:
  Při výrobě tlakových nádob používáme velmi kvalitní vysoce legované a nerezové austenitické oceli. Dodržujeme postupy umožňující identifikaci materiálů částí tlakového zařízení a dokládáme materiálové certifikáty (atesty).
   
 • Dozor notifikované osoby TÜV SÜD:
  Během realizace projektu zajišťujeme mezioperační kontroly včetně konečného posouzení prováděnou autorizovanou osobou TÜV SÜD.
   
 • Průvodní dokumentace tlakových zařízení:
  Zajišťujeme technickou průvodní dokumentaci k výrobkům v rozsahu dle požadavku smlouvy a platných předpisů.