Pevnostní analýza a MKP výpočty

Pevnostní analýza a MKP výpočty technologických zařízení

Díky unikátnímu propojení konstrukce, pevnostních výpočtů a výroby dokáže firma STREICHER nabídnout výrobky ve špičkové kvalitě a v krátkém čase. Spoluprací s firmou STREICHER získáte silného partnera pro garanci kvality a konkurenceschopnosti vašich výrobků. Opíráme se o dlouholeté zkušenosti s návrhem a výrobou v oboru vakuových a tlakových zařízení.

Obory pevnostních simulací − Výpočty deformací a napětí komplexních technologických zařízení v multifyzikálním simulačním programu ANSYS:

 • Návrh na základě analýzy metodou konečných prvků (MKP) včetně pokročilých metod hodnocení MKP simulací
  - Metoda extrapolace špičkových napětí
  - Metoda kategorizace napětí na tlakových nádobách
  - Přímá analýza s uvažováním meze kluzu materiálu
 • Návrh na základě vzorců jednodušších tlakových a vakuových komor pomocí prověřeného programu DiMy
 • Únavová analýza
 • Stacionární teplotní analýza
 • CFD simulace tekutin pro poznání procesu uvnitř komory
 • Hodnocení stability konstrukcí proti zborcení podtlakem
 • Modální analýza na určení vlastních frekvencí konstrukce
   

Kvalita garantovaná návrhem v souladu s předpisy:

 • PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
 • EN 13445 Netopené tlakové nádoby
 • EN 13480  Kovová průmyslová potrubí
 • AD 2000 - Merkblatt
 • ASME Section VIII Boiler & Pressure Vessel Code
 • EN 1991 Zatížení konstrukcí
 • EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí
 • EN 1998 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

You did not activate the necessary cookies for this content.

activate necessary cookies and show content