Třídy vakua

Třídy vakua

Naše kompetence a zkušenosti sahají přes několik tříd vakuových technologií. Díky čistým prostorám a dlouholeté zkušenosti dokážeme navrhnout a vyrobit i ta nejnáročnější zařízení. Používáme širokou škálu polymerových těsnění lišících se velikostí i materiálem. Máme zkušenosti i se speciálními polymerovými těsněními do vyšších teplot, nebo s upraveným povrchem pro lepší těsnící vlastnosti. Máme zkušenosti i s výrobou a montáží standardizovaných i na míru vyráběných kovových těsnění.

Třídy vakua a případy aplikace:

  • LV Nízké vakuum: 1×105 to 3×103 Pa – potravinářství a další
  • MV Střední vakuum: 3×103 to 1×10−1 Pa – vakuové obloukové přetavování, vakuové plazmové naprašování, metalurgie a výroba léků, úprava polyuretanu, vakuové lití, vakuová destilace, vakuové výparníky, vakuové pece, zařízení na kalení, cementaci a nitridaci ve vakuu a další
  • HV Vysoké vakuum: 1×10−1 to 1×10−7 Pa – zařízení citlivá na čistotu, laserové komory, elektrické izolační prvky, měřící technika, méně náročné zařízení na povlakování, svařování elektronovým paprskem a další
  • UHV Ultra vysoké vakuum: 1×10−7 to 1×10−10 Pa – optická zařízení, zdroje rentgenového záření, elektronová spektroskopie, tepelná desorpční spektroskopie, vytváření tenkých vrstev, fotoemisní spektroskopie, urychlovače částic, detektory gravitačních vln, zachytávání iontů, řádkovací tunelová mikroskopie, elektronová litografie a jiné náročné aplikace.