Čištění a montáž v čistých prostorách

Montáž, testování a balení v čistých prostorách

Nabízíme našim partnerům čištění, montáž a finální zkoušky výrobků pro polovodičový průmysl, oblast laserových technologií a nanotechnologií s následným využitím ve vysokém vakuu nebo v jiném na čistotu citlivém prostředí.

Vnitřní prostředí našich čistých prostor splňuje požadavky třídy ISO 8 a ISO 6 dle EN ISO 14644-1, které jsou průběžně kontrolovány.  

Montáž komponent nebo celých zařízení v čistých prostorách ISO6 a ISO8 dle EN ISO 14644-1. 

Firma STREICHER disponuje čistým prostorem o velikosti 800 m3 s výškou stropu 6,6 m a jeřábem o nosnosti 10 t. Čistý prostor se skládá z několika oddělených částí s vyšší a nižší třídou čistoty, materiálovou a personální propustí. 

Za účelem zajištění požadované čistoty ověřujeme čistotu výrobku pomocí těchto testovacích metod.

Provádíme následující testy čistoty výrobků:

  • Kotrola počtu částic
  • Stěrový test
  • Test UV a bílým světlem
  • Analýza zbytkových plynů - RGA (Residual Gas Analysis)
  • Analýza zbytkových látek (NVR) – prostřednictvím externí laboratoře

Balení komponent v čistých prostorách

Veškeré výrobky jsou baleny tak, aby byla dosažena čistota výrobků po celou dobu transportu k zákazníkovi a případné skladování těchto výrobků u zákazníka.