Speciální zařízení

Speciální zařízení

Hydraulické lisy, zařízení nebo jejich komponenty pro těžbu ropy a plynu, zábavní atrakce

Během více než 25 letého působení na trhu zakázkové výroby v oblasti vakuových technologií jsme získali mnoho zkušeností napříč různými průmyslovými odvětvími. Tyto naše kompetence nám umožňují realizovat komplexní projekty zahrnující vývoj, kompletní konstrukci, pevnostní výpočty a následnou výrobu včetně montáže a funkčních zkoušek také mimo obor našich hlavních činností. Náš tým zkušených odborníků vždy přistupuje ke každému projektu individuálně a umí nalézt řešení, které plní všechny funkce na něj kladené zákazníkem.

Jedním z posledních projektů takového typu je dodávka hydraulického lisu se spodním pohonem a lisovací sílou 420 tun. Lis se provozuje v rámci sériové linky s nepřetržitým provozem. Konstrukce stroje zahrnovala mimo jiné optimalizaci servisních úkonů a únavovou analýzu podle normy EN 1993-1-9.

Naše portfolio zahrnuje zařízení nebo jejich komponenty pro následující odvětví:

  • Vrtné soupravy pro těžbu ropy a plynu (off-shore, on-shore);
  • Zábavní atrakce.