Vakuové komory, vakuové systémy a vakuové komponenty

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň je 100% dceřiná společnost nadnárodní skupiny STREICHER,  která se zaměřuje z velké části na strojírenskou výrobu.
Hlavním oborem podnikání strojírenské divize je výroba vakuových zařízení a jejich komponent pro chemický, farmaceutický, potravinářský a polovodičový průmysl, povlakování ve vakuu, vakuovou metalurgii, tepelné zpracování ve vakuu, vědu a výzkum. Spektrum našich služeb sahá od prvotního vývoje přes výrobu až po konečnou montáž. V této oblasti spolupracujeme velmi úzce s naší sesterskou firmou STREICHER Maschinenbau GmbH & Co. KG se sídlem v Deggendorfu a ve Freibergu.

Naše hodnoty

Partnerství - respektujeme individualitu každého jedince. Vytváříme prostředí důvěry, úcty a otevřené komunikace. Se stejnou motivací budujeme pevné vztahy jak se zákazníky, tak uvnitř firmy. Rozvíjíme firemní kulturu, která podporuje iniciativu, odpovědnost a vynikající výkon. Chceme se vždy aktivně zapojit do procesů a být součástí úspěšného týmu.

Stabilita -  již více než 25 let aktivně vytváříme pozitivní povědomí o společnosti svým bezúhonným a odpovědným jednáním vůči zákazníkům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Neustále pracujeme na kvalitě a inovaci nabízených služeb a možnosti poskytovat našim klientům komplexnější služby.

Kvalita -  věnujeme pozornost detailům, od návrhu koncepce přes kreativitu až po konečný výrobek. Do veškerých závazků vstupujeme jako čestný, důvěryhodný, loajální a respektovaný partner. Nabízíme odborné znalosti a praktická řešení. Naše budoucnost závisí na tom, že budeme našim zákazníkům naslouchat a pomáhat, abychom přispěli k jejich úspěchu.

Inovace -  trvale zvyšujeme své profesní znalosti a schopnosti v souladu s potřebami firmy. Jsme přesvědčeni, že vždy lze najít lepší a efektivnější řešení. Nikdy se nespokojíme se stereotypy. Dáváme našim zaměstnancům možnost růstu spolu s firmou, jsou tím nejcennějším, co máme. Hledání nových cest a vytváření nápaditých řešení nám umožňuje odlišit se od konkurence, lépe uspět na trhu a stát se atraktivnější pro naše zákazníky i zaměstnance.