Měření 3D ramenem a laserovou hlavou

Měření 3D ramenem a laserovou hlavou

Provádíme měření pomoci šestiosých 3D přenosných ramen CimCore 7540 – 4m a CimCore 7535 – 3,5 m.

Jedná se o ruční měřící stroje, které převádějí pohyb ze šesti rotačních snímačů na klasický výstup XYZ zpracovávaný výkonným softwarem.

Měření 3D ramenem provádíme do přesnosti +/- 0,061 mm (opakovatelnost bodu) a +/- 0,075 mm (prostorová přesnost).  Zařízení se využívá při kontrole tvarově složitých dílů. 3D-měřící rameno umožňuje získat potřebné informace tam, kde konvenční měřící metody jsou nedostatečné. Výsledkem je nejen exaktní zjištění skutečných rozměrů a jejich odchylek, ale také významné zkracení času potřebného pro kontrolu. Z každého 3D měření vystavujeme protokol naměřených hodnot v různých jazykových mutacích.

You did not activate the necessary cookies for this content.

activate necessary cookies and show content