Měření 3D ramenem a laserovou hlavou

Měření 3D ramenem a laserovou hlavou

Provádíme měření pomocí šestiosých 3D přenosných ramen CimCore 7540 – 4m a CimCore 7535 – 3,5 m.

Jedná se o ruční měřící stroje, které převádějí pohyb ze šesti rotačních snímačů na klasický výstup XYZ zpracovávaný výkonným softwarem.

Měření 3D ramenem provádíme do přesnosti +/- 0,061 mm (opakovatelnost bodu) a +/- 0,075 mm (prostorová přesnost). Zařízení se využívá při kontrole tvarově složitých dílů. 3D měřící rameno umožňuje získat potřebné informace tam, kde konvenční měřící metody jsou nedostatečné. Výsledkem je nejen exaktní zjištění skutečných rozměrů a jejich odchylek, ale také významné zkracení času potřebného pro kontrolu. Z každého 3D měření vystavujeme protokol naměřených hodnot v různých jazykových mutacích.