Konstrukce komor a speciálních zařízení

Vývoj a konstrukce vakuových, tlakových a speciálních zařízení

Na základě představy a funkčních požadavků na danou aplikaci, je vytvořena kompletní konstrukce zařízení tak, aby plnilo všechny funkce na něj kladené zákazníkem. Vakuová nebo tlaková komora bude navržena v souladu se specifikací danou zákazníkem přímo na míru. Návrh je proveden v souladu s platnými normami a předpisy.
Základní tvar konstrukce ve formě 3D modelu může být hodnocen strukturální analýzou pro optimalizaci tvaru a ověření jeho požadované funkce. Jsme schopni zohlednit vliv mechanických sil, zrychlení, teplotního zatížení a proudění tekutin pro zajištění požadovaných vlastností návrhu.

Vytvoření výrobních výkresů

Součástí nabízených konstrukčních prací je na základě vytvořeného 3D modelu podrobné výrobní zpracování podrobné výrobní dokumentace pro výrobu a následnou montáž.  Součástí nabízených konstrukčních prací jsou také kusovníky jednotlivých sestav a podsestav, případně montážní návody.