Řízení kvality a certifikáty HP0, ASME, EN 1090, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Integrovaný systém řízení, zahrnující oblasti kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, zaručuje vysoký technický standard během realizace projektů.
Jednotlivé certifikáty nám umožňují vyrábět díly v souladu s požadavky mnoha mezinárodních platných předpisů.
Systém zajišťování kvality je rozšířen o mezioperační a výstupní kontroly, jež jsou zavedené na všech výrobních úrovních. Provádíme běžně NDT zkoušky, jako jsou například magnetické, kapilární, ultrazvukové nebo rentgenové zkoušky. Kromě těchto zkoušek ověřujeme kvalitu také  pomocí speciálních zkušebních metod – zkoušky těsnosti a endoskopie. Klademe velký důraz na průběžné školení a další vzdělávání našich zaměstnanců. Neustále zlepšujeme nejen systém řízení kvality, ale také i kvalitu našich výrobků a služeb.