Referenční projekty

Vakuová komora ALIMAT-F pro IPP Praha​

Komora ALIMAT-F slouží k testování materiálů při vyšších teplotách. Dvanáct infračervených topných těles je rozděleno do tří nezávisle řízených segmentů s celkovým výkonem 6 kW. Součástí dodávky jsou IR topná tělesa, flexibilní teplotní čidla a radiační štíty. Byly integrovány tři vrstvy radiačních štítů. Vnitřní štít byl navíc postříbřen pro zvýšení emisivity.​

Tepelná simulace metodou konečných prvků byla předem provedena za účelem simulace rozložení teploty v systému. Teplota na testované části byla poté ověřena během testování v reálném čase. Na testovaném vzorku bylo dosaženo teploty 500 °C při teplotě vnější stěny 32 °C bez aktivního chlazení. Úroveň vakua 1x10-7 mbar byla dosažena i při plném topném výkonu.​

Projekt v kostce:​

  • Postříbřené radiační štíty a IR topná tělesa na straně vakua​
  • Kompletní sestava obsahuje téměř 9 000 komponentů​
  • Různé CF příruby a několik flexibilních termočlánků​
  • Teplota 500 °C na testovaném vzorku s teplotou vnější stěny 32 °C​
  • Úroveň vakua 1x10-7 mbar za provozních podmínek​