Vakuová zařízení pro vědu, výzkum a vývoj

Vakuová zařízení pro vědu, výzkum a vývoj

Konstruujeme a vyrábíme speciální vakuové komory nebo celá vakuová zařízení pro vědu a výzkum. Mezi hlavní produkty patří vakuové komory a další vakuové komponenty pro laserové technologie nebo urychlovače částic.

Našimi hlavními partnery jsou výzkumné ústavy, instituce a firmy zabývající se vývojem nových materiálů a technologií, jako např. ELI Beamlines, GSI Darmstadt, ITER F4E, NICA - JINR in Dubna, HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, Centrum výzkumu Řež.