Historie strojírenské divize STREICHER

Historie firmy STREICHER, spol. s r.o. Plzeň začala před více než 25 lety. Od té doby naše firma rozšířila rozsah svých kompetencí do oblasti výroby strojů a zařízení v oblasti vakuové techniky. Vyrostla od malé firmy s 15 zaměstnanci do silného výrobního závodu, který zaměstnává v současnosti více než 270 zaměstnanců.

1991

Založení společnosti STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

1994

Zahájení produkce v nové výrobní hale ve Štěnovicích

2001

Dokončení výstavby 2. a 3. výrobní haly a rozšíření o nové výrobní technologie - obrábění a povrchové úpravy

2008

Výstavba 4. nové výrobní haly pro finální zpracování produktů a následnou montáž jednotlivých zařízení nebo jejich podskupin

2019

Rozšíření technického zázemí pro podporu výroby a oddělení konstrukce a výpočtů