Představujeme modulární systém vakuových komor S-Cube

Během uplynulých tří desítek let jsme získali mnoho zkušeností a znalostí v oblasti vývoje a výroby speciálních vakuových zařízení pro různá průmyslová odvětví, abychom dnes byli schopni vytvořit návrh konstrukce, ověřit tento návrh pomocí pevnostních výpočtů, vyrobit a dodat projekt na klíč.

S-Cube

Tyto zkušenosti a praxe nám ukázaly, s jakými výzvami se setkávají naši zákazníci napříč průmyslovými odvětvími. Jednou z potřeb našich zákazníků je zkonstruovat a vyrobit vakuovou komoru pro různé aplikace. Naším cíle bylo vytvořit standardní modulární vakuový prostor, umožňující jeho modifikaci během jednotlivých experimentů bez nutností pořízení nové vakuové komory.

Standardní vakuové procesní komory se vyrábí většinou svařením z nerezových nebo hliníkových stěn s pevně danou polohou jednotlivých připojovacích prvků a přírub. Při případné změně tvaru vakuové komory nebo polohy, tvaru a velikosti jednotlivých připojovacích přírub je většinou nutno vakuovou komoru vyrobit znovu dle nove specifikace. Náš koncept modulárních vakuových komor S-Cube umožňuje úpravu komory nahrazením pouze některé ze stěn, případně doplněním dalšího rozšiřujícího modulu. Není nutno tedy vyrábět novou vakuovou komoru a tím se tak snižují zásadním způsobem náklady na pořízení takovéto nové vakuové komory.

Zde se dočtete více o výhodách S-Cube: www.scubechamber.com

Sestavte svou vlastní komoru pomocí našeho konfigurátoru

Abychom poskytli zákazníkům co nejkratší cestu k dosažení optimálního designu vakuové komory, náš tým  pracoval na spuštění nové webové stránky konfigurátoru. Díky tomuto nástroji si nyní zákazník může jednoduše vybavit odnímatelné stěny širokou škálou vestavěných komponentů, integrovat optický stůl, nadefinovat výkon vakua nebo vylepšit vzhled svítícím průhledítkem. Všechny varianty se ihned zobrazí v náhledu, který lze exportovat do PDF pro následnou diskuzi, např. s kolegy. Konfigurátor snadno provede zákazníka všemi parametry a v kterémkoliv kroku si může sestavený model prohlédnout ze tří stran.

Sestavte svou vlastní komoru zde: www.scubechamber.com/configuration/#/