Studentské týmy ZČU navrhly pracoviště pro testování materiálu a dílů určených pro kosmický průmysl

Testovací pracoviště pro simulaci vesmírného prostředí – takové téma jsme zadali studentkám a studentům Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), kteří se letos zapojili do interdisciplinárního projektu DESING+.

Jejich úkolem bylo navrhnout pracoviště, které bude obsahovat  modulární vakuovou komoru pro simulaci vesmírného prostoru, tepelnou jednotku, vakuový systém a pracoviště na přípravu a zpracování testovaných komponent.

Téma zpracovávaly čtyři týmy složené ze studentů a studentek Fakulty strojní, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulty ekonomické a Fakulty zdravotnických studií. Na návrhu studenti pracovali celý zimní semestr, přičemž jim zástupci naší firmy byli k dispozici jako konzultanti. V únoru proběhly soutěžní prezentace, z nichž vzešly dva postupující týmy. Ty pak svá řešení představily v angličtině na 15. mezinárodním workshopu DESING+, který se konal 24. dubna. 

Od podzimu, kdy jsme téma zadali, ušli studující dlouhou cestu. Bylo úžasné vidět, jak se budoucí konstruktéři, designéři, manažeři, ekonomové a zdravotníci navzájem doplňují, jak se učí komunikovat napříč obory a hledat řešení.

U navržených pracovišť nás zaujal smysl pro praktičnost, inovativní prvky a inspirativní design. Především nás ale nesmírně obohatilo setkání se studujícími a jejich pohledem na svět. Pevně věříme, že i oni si ze společných konzultací odnesli poznatky užitečné pro studium a třeba i budoucí profesi.

I když si titul vítěze a dárkový poukaz na finanční odměnu odnesl tým pod vedením Adama Kiče, v našich očích uspěli všichni, kdo projekt dovedli do zdárného konce.

Spolupracovat napříč obory totiž není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.  Znamená to nejen hledat společnou řeč, ale také vytvořit funkční tým, kde si je každý vědom své role a kde se jeden na druhého může spolehnout.

Důvěra, spolehlivost, odpovědnost, otevřená komunikace – to všechno jsou hodnoty, které hrají klíčovou roli i ve firmě STREICHER. Vytváří totiž skutečné partnerství, které patří mezi pilíře, na nichž jako firma stojíme.