Strojírenskou divizi STREICHER navštívili studující dvou fakult Západočeské univerzity

V pondělí 26. února jsme ve strojírenské divizi STREICHER Plzeň přivítali studující třetího ročníku bakalářského programu Aplikovaná fyzika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a jejich kolegy z Fakulty elektrotechnické, kteří brzy ukončí navazující studium programu Materiály a technologie pro elektrotechniku.

Strojírenskou divizi STREICHER navštívili studující dvou fakult Západočeské univerzity

Spojuje je předmět Úvod do plazmových technologií, který absolvují na katedře fyziky pod vedením doc. Jiřího Čapka. Ten je nejen vyučujícím Fakultě aplikovaných věd, ale také členem výboru České vakuové společnosti. Vakuová zařízení, které STREICHER Plzeň vyvíjí a vyrábí, tak pro něj nejsou ničím neznámým. 

Vzhledem k odbornému zaměření účastníků tentokrát na pokusy s vakuem nedošlo. Představili jsme naši firmu, provedli studující výrobními prostory a přiblížili možnosti spolupráce při studiu i po něm.

Připomněli jsme, že díky stáži u nás získají kontakt s praxí, mají možnost pracovat na reálných projektech a učit se od zkušených profesionálů. Navíc si přivydělají, a když jim práce u nás dává smysl, mohou to u nás po absolvování rozjet naplno.

Patřit do světa STREICHER totiž znamená pracovat ve firmě, kde je vítána individualita, kde každý má svou nezastupitelnou roli a profesní rozvoj není jen prázdné sousloví.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na budoucí spolupráci.