Referenční projekty

Hydraulický lis 420T

Společnost STREICHER dodala hydraulický lis se spodním pohonem a lisovací síle 420 tun. Lis se provozuje v rámci sériové linky s nepřetržitým provozem. Konstrukce stroje zahrnovala mimo jiné optimalizaci servisních úkonů a únavovou analýzu podle normy EN 1993-1-9.