Referenční projekty

Projekt DUBNA

STREICHER je dodavatelem vakuových komor a komponent urychlovače pro projekt NICA v SÚJV (Spojený ústav jaderných výzkumu), mezinárodní organizaci zabývající se experimentálním a teoretickým výzkumem v oboru jaderné a částicové fyziky. Tento výzkumný ústav má sídlo v Dubně u Moskvy v Ruské federaci.